Leren dirigeren

Bourdon Hogeschool voor Muziek is gespecialiseerd in het opleiden van dirigenten

orkestdirectie