hafbradirectie

Cursus Dirigent cantorij

Inleiding

Steeds vaker wordt ons gevraagd of we een korte cursus kunnen aanbieden voor mensen die een opleidingsorkest willen gaan leiden. We hebben een cursus ontwikkeld van 8 lesdagen.
Bij voldoende aanmelding gaat deze opleiding september 2019 van start . Aan cursus mag iedereen beginnen. Er is geen toelatingstest.

dirigent opleidingsorkest

De opleiding kent drie vakgebieden: directie, muziektheorie, orkestscholing.
De student leert:

 • de basisvaardigheden van het dirigeren;
 • de basis van solfège, algemene muziekleer en analyse;
 • de beginselen van het oprichten en leiden van een opleidingsorkest.

duur van de opleiding

September 2019 t/m januari 2020.
Om de twee weken een hele dag les

Indeling lesdag:

10.00 – 11.30 directie
11.30 – 13.00 orkestscholing
13.00 – 13.30 pauze
13.30 – 15.00 orkestscholing
15.00 – 16.30 muziektheorie
16.30 einde

cursusgeld

Het cursusgeld bedraagt € 775,- incl btw.

tentamens

De opleiding wordt afgesloten met tentamens voor alle vakken. De student krijgt een certificaat wanneer voor alle vakken een voldoende is behaald. Lesdagen: 21 september, 5 oktober, 2, 16 en 30 november, 14 december, 11 januari, 1 februari afsluitende tentamens.

toelating

Iedereen mag aan de cursus deelnemen.

Dirigeren

I.

 1. Het correct kunnen uitvoeren van de 2-slag, 3-slag, 4-slag en 6-slag in verschillende tempi.
 2. Het duidelijk kunnen aangeven van de voorbereidende beweging, de verschillende inzetten en de afslag.
 3. Het kunnen uitvoeren van de verschillende fermates.

Dit alles kunnen toepassen in verschillende opgaven.

II.

Het kunnen dirigeren van een compositie voor een opleidingsorkest.


solfège

 1. Het vlot kunnen zingen van de toonladders in mineur en majeur tot en met drie voortekens.
 2. Het van blad kunnen zingen van een melodie met als intervallen terts, kwart en kwint in mineur en majeur tot en met drie voortekens.
 3. Het kunnen uitvoeren van een ritme zonder overbindingen.


algemene muziekleer

 1. notatie: vioolsleutel en bassleutel, voortekens, intervallen tot en met de kwint;
 2. verschillende maatsoorten;
 3. opbouw toonladders tot en met drie voortekens;
 4. belangrijke begrippen van tempo, dynamiek, articulatie en frasering.


analyse

 1. motief, motiefbouw, soorten motieven;
 2. zinsbouw: voorzin, nazin, liedvormen;
 3. soorten cadensen.


orkestscholing

 1. kennis van transponerende instrumenten en het getransponeerd kunnen schrijven van een gegeven melodie voor alle instrumenten;
 2. kennen van de moeilijke tonen van de verschillende instrumenten;
 3. opbouw repetitie;
 4. werving orkestleden, criteria voor deelname, vorming van een bestuur;
 5. kennis repertoire voor jeugdorkest en onvolledig orkest.


Ik wil graag meer weten over de cursus Dirigent opleidingsorkest

Locatie

Driestar
Burgemeester Jamessingel 2
2803 PD GOUDA


Docenten


Fotos