hafbradirectie

Cursus Dirigent cantorij

Inleiding

Er is behoefte aan mensen die een cantorij vakkundig kunnen leiden. Onder cantorij verstaan wij een kerkkoor dat liturgische muziek in het Nederlands zingt. Dat kan zijn in een oecumenische, protestantse of katholieke dienst. We hebben een cursus ontwikkeld van 8 lesdagen.
Bij voldoende aanmeldingen gaat deze opleiding september 2019 van start. Aan de cursus mag iedereen beginnen. Er is geen toelatingstest.

dirigent cantorij

De opleiding kent vier vakgebieden: directietechniek, muziektheorie, koorscholing, repertoire cantorij.
De student leert:

 • de basisvaardigheden van het dirigeren;
 • de basis van solfège, algemene muziekleer en analyse;
 • de beginselen van het leiden van een cantorij;
 • repertoire voor een cantorij.

duur van de opleiding

September 2019 t/m januari 2020.
Om de twee weken is er op zaterdag een hele dag les.

lessen

Om de drie weken een hele zaterdag les.

Indeling lesdag:

10.00 – 11.30 directietechniek
11.30 – 13.00 koorscholing
13.00 – 13.30 pauze
13.30 – 15.00 repertoire cantorij
15.00 – 16.30 muziektheorie
16.30 einde

repertoire voor een cantorij

Elke lesdag is er veel tijd ingeruimd voor het repertoire voor een cantorij. Aan de hand van partituren wordt besproken wat geschikt materiaal is.

cursusgeld

Het cursusgeld bedraagt € 775,- incl btw.

tentamens

De opleiding wordt afgesloten met tentamens voor alle vakken. De student krijgt een certificaat wanneer voor alle vakken een voldoende is behaald. Lesdagen: 21 september, 5 oktober, 2, 16 en 30 november, 14 december, 11 januari, 1 februari afsluitende tentamens.

toelating

Iedereen mag aan de cursus deelnemen.

Dirigeren

I.

 1. Het correct kunnen uitvoeren van de 2-slag, 3-slag, 4-slag en 6-slag in verschillende tempi.
 2. Het duidelijk kunnen aangeven van de voorbereidende beweging, de verschillende inzetten en de afslag.
 3. Het kunnen uitvoeren van de verschillende fermates.

Dit alles kunnen toepassen in verschillende opgaven.

II.

Het kunnen dirigeren van een compositie voor een cantorij.


solfège

 1. Het vlot kunnen zingen van de toonladders in mineur en majeur tot en met drie voortekens.
 2. Het van blad kunnen zingen van een melodie met als intervallen terts, kwart en kwint in mineur en majeur tot en met drie voortekens.
 3. Het kunnen uitvoeren van een ritme zonder overbindingen.


algemene muziekleer

 1. notatie: vioolsleutel en bassleutel, voortekens, intervallen tot en met de kwint;
 2. verschillende maatsoorten;
 3. opbouw toonladders tot en met drie voortekens;
 4. belangrijke begrippen van tempo, dynamiek, articulatie en frasering.


analyse

 1. motief, motiefbouw, soorten motieven;
 2. zinsbouw: voorzin, nazin, liedvormen;
 3. soorten cadensen.


koorscholing

 1. kennis van de omvang en registers van de verschillende stemmen met de daarbij behorende moeilijkheden;
 2. kennis van voorkomende stemproblemen en de oplossing hiervan;
 3. kennis van de correcte uitspraak van Nederlands;
 4. opbouw repetitie;
 5. werving koorleden, criteria voor deelname, stemtest, vorming van een bestuur;


Ik wil graag meer weten over de cursus Dirigent Cantorij

Locatie

Driestar
Burgemeester Jamessingel 2
2803 PD GOUDA


Docenten


Fotos