Leren dirigeren

Bourdon Hogeschool voor Muziek is gespecialiseerd in het opleiden van dirigenten

orkestdirectie

Met ingang van september 2014 is Koos Mark aan Bourdon Hogeschool voor Muziek verbonden als vaste gastdocent voor het vak dirigeren en arrangeren van lichte muziek. Koos Mark zal het komend schooljaar vijf zaterdagen lessen verzorgen.